skip to main content
blanco

Disclaimer


Copyright
De inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sievo BV. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sievo BV.

Frames.
Het framen van deze website is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Sievo BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Sievo BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site dan wel (on)bereikbaarheid van de site.

Privacybescherming
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van Sievo BV en het aangeven dat u op de hoogte wilt worden per email, gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meerdere databases. Sievo BV respecteert de algemene privacyregels en zal ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.